AUCTION RESULTS 2017

Bul AJS 14-58 (Platdrif Dean 3 de) is vir die hoogste prys van R 120 000 tydens die Nasionale Sussex veiling in Bloemfontein aan Chris Nel (Eversar Stoet) en James Stephen (Vigorex Stoet) verkoop.

Vers AJS 15-27 (Platdrif Katy 27 ste) is vir die hoogste prys van R 27 000 tydens die Nasionale Sussex veiling in Bloemfontein aan Werner Bader (Dancel Stoet – Namibie) verkoop.

AJS 15-05 (Platdrif Glad Slam) is vir R 45 000 tydens die Gesamentlike Produksie veiling van Peet Cilliers in Upington aan Johan Gous van Postmansburg verkoop.

AJS 15-03 (Platdrif Gladiator 40 ste) is vir R45 000 tydens die Gesamentlike Produksie veiling van Peet Cilliers in Upington aan GB Pienaar van Philippolis verkoop.

LANDBOU WEEKBLAD NOVEMBER 2017